قابل توجه متقاضیان تکمیل ظرفیت سال 96


قابل توجه دانشجویان ورزشکار


مسابقات ورزشی بزرگ داشت هفته تربیت بدنی


قابل توجه کلیه دانشجویان غیر ایرانی


اطلاعیه ثبت نام ورودی های جدید- کارشناسی96


شماره دانشجوی و طریقه ورود به سایت و راهنمای رزرو غذا دانشجویان جدیدالورود


شرایط دریافت وام دانشجویی


حضور مشاوردانشکده


اطلاعیه ثبت نام ورودی های جدید- کاردانی96


اعلام برنامه هفتگی 961

برنامه هفتگی دانشجویان در نیمسال 961

اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی مهر 96

دریافت فایل اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی مهر 96

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه ورودی مهر 1396


قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه


اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی تابستان96


اطلاعیه دعوت اساتید حق التدریس


قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی ترم دوم و بالاتر


راهنمای اتوماسیون تغذیه

دریافت فایل راهنمای اتوماسیون تغذیه

اطلاعیه مهم نظام وظیفه


راهنمای اتوماسیون تغذیه

دریافت فایل راهنمای اتوماسیون تغذیه

مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه موقت دوره کاردانی


مراحل انتخاب واحد پروژه