تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی


تقویم آموزشی و ملزومات انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

اطلاعیه  انتخاب واحد 982

حضور مشاور دانشکده و پزشک معالج


قابل توجه اساتید محترم مدعو (دریافت فرم شماره یک)


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه مهم رزرو ناهار

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید گرامی جهت رزرو ناهار 48 ساعت قبل از دریافت خدمات اقدام نمایید .دریافت راهنمای سیستم جدید اتوماسیون رزرو غدااتوماسیون تغذیه  - کلیک کنید

کانال اطلاع رسانی اداره آموزش


اطلاعیه ورزشی (تخفیف دانشجویی )


قابل توجه دانش آموختگان محترم دوره روزانه :

قابل توجه دانش آموختگان محترم دوره روزانه :لطفاً جهت انجام لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.https://portal.saorg.ir

قابل توجه دانشجویان ورزشکار


قابل توجه دانشجویان متقاضی درخواست وام و فارغ التحصیل


اطلاعیه دعوت اساتید حق التدریس


قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی ترم دوم و بالاتر


اطلاعیه مهم نظام وظیفه


مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه دوره کاردانی


مراحل انتخاب واحد پروژه