با سلام ضمن تبریک قبولی در این آموزشکده در سال تحصیلی جاری، لازم است فرم پرسشنامه پس از تکمیل، پرینت گرفته شود وضمن امضاء به همراه سایر مدارک در زمان ثبت نام حضوری تحویل داده شود.

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است. لطفاً فقط از حروف فارسی استفاده کنید.

پرسشنامه دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید

نام: نام خانوادگی: نام پدر:
شماره شناسنامه: کد ملی: محل صدور:
تاریخ تولد / / محل تولد: تابعیت:
دین: مذهب: وضعیت تأهل تعداد فرزند:
وضعیت نظام وظیفه
تلفن ثابت دانشجو کد شهرستان تلفن همراه دانشجو
نشانی کامل محل سکونت دانشجو
نشانی کامل محل سکونت والدین
شغل پدر محل کار پدر تلفن ثابت پدر
کد شهرستان تلفن همراه پدر آدرس محل کار پدر
شغل مادر محل کار مادر تلفن ثابت مادر
کد شهرستان تلفن همراه مادر آدرس محل کار مادر
محل اخذ استان شهرستان
منطقه/ناحیه هنرستان/ مرکزآموزش عالی رشته تحصیلی
معدل کل تاریخ فراغت از تحصیل
مقطع پذیرش در آزمون دوره پذیرش در آزمون نوبت پذیرش در آزمون
رشته تحصیلی پذیرفته شده
آیا تاکنون در مرکز آموزش عالی دیگری مشغول به تحصیل بوده اید ؟
آیا جزء خانواده محترم ایثارگران هستید؟
آیا تحت پوشش نهاد ها و سازمان های حمایتی هستید؟
آیا علاقمند به شرکت در فعالیت های فرهنگی – هنری هستید؟
آیا علاقمند به شرکت در فعالیت کانون ها و تشکل ها هستید؟
آیا علاقمند به شرکت در مسابقات ورزشی هستید؟
آیا دچار بیماری خاصی هستید؟

ضمن تأیید صحت کلیه اطلاعات درج شده متعهد می شوم در تمام مدت تحصیل در آموزشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج(ع) ، مقررات و آیین نامه های آموزشی و انضباطی را که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و یا توسط این مرکز تدوین و اعلام شده است را رعایت کنم و عواقب درج اطلاعات نادرست و یا عدم رعایت مقررات را به عهده می گیرم.