امتحانات دانشگاه فنی و حرفه‌ای با انعطاف انجام می شود

تاریخ انتشار: 1398-12-26 09:09:33
دکتر صالحی عمران ، ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور:
 امتحانات دانشگاه فنی و حرفه‌ای با نظر دانشجویان انجام می شود
📝شرح خبر:
https://www.wikigeram.com/researchnewsitem/16782
به گزارش ویکی گرام، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و شیوع بیماری آنفلوآنزای ویروس کرونا این ترم تحصیلی دانشجویان حتما با توجه به نیازهای دانشجویان با انعطاف و تغییرات همراه خواهد بود. ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، با اشاره به اینکه دانشجویان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درک خواهیم کرد، گفت: با توجه به اینکه بیماری کرونا ویروس در کشور فراگیر شده است، ما بدون شک با در نظر گرفتن شرایط کشور دانشجویان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این ترم تحصیلی حمایت می‌کنیم.
وی افزود: در حال حاضر همه دانشجویان این دانشگاه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کلاس‌های آموزشی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت مجازی می‌گذرانند و ما با در نظر گرفتن شرایط آموزشی جدید سعی خواهیم کرد با توجه به نیازهای دانشجو این ترم تحصیلی با تغییرات مناسبی لحاظ شود.

صالحی عمران تصریح کرد: ترم تحصیلی که اکنون با شرایط آموزش از راه دور به صورت مجازی برگزار می‌شود، یک تغییر و تحول اساسی است که ما سعی خواهیم کرد این ترم تحصیلی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اساس نیازهای دانشجو تغییرات و انعطاف‌پذیری لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته باشیم. دانشجویان نگرانی نداشته باشند؛ چراکه ما آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درک خواهیم کرد.
روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج ع مشهد