شماره دانشجوی و طریقه ورود به سایت دانشجویان جدیدالورود

تاریخ انتشار: 1398-11-19 08:22:37
جهت استفاده از سایت آموزشی ناد :
1- انتخاب ورود اعضا
2- درج شماره دانشجویی
2- رمز ورود دانشجویان جدید الورود کد ملی آنها ( بصورت کامل ) می باشد. ( بعد از ورود به سایت میتوانید رمز خود را تغییر دهید )

دریافت فایل اطلاعات دانشجویان ورودی بهمن 98