قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

تاریخ انتشار: 1398-06-30 13:09:05

قابل توجه کلیه دانشجویان شبانه و روزانه

ثبت نام و ثبت درخواست تسهیلات وام در ترم جدید فقط از طریق پورتال دانشجویی

امکان پذیرخواهد بود

 

واحد امور دانشجویایی – صندوق رفاه- 30/06/98