اطلاعیه وام عتبات عالیات

تاریخ انتشار: 1398-06-12 09:35:41
دانشجویانی که قصد تشرف به عتبات عالیات دارند ، برای دریافت وام عتبات از صندوق رفاه دانشجویان تا 15 شهریور مدارک ذیل را به کارشناس مسئول محترم اداره رفاه
جناب اقای مقدم  تحویل نمایند:
🔹در صورت سفر از طریق نهاد ، معرفی نامه از نهاد نمایندگی
🔹در صورت سفر انفرادی گذرنامه ممهور به مهر خروج از کشور