قابل توجه اساتید محترم مدعو (دریافت فرم شماره یک)

تاریخ انتشار: 1398-03-05 09:38:41
با سلام و احترام
نظر به لزوم اخذ کد استادی ، مستدعی است ضمن دریافت و تکمیل فرم شماره یک ( لینک دریافت ) حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 13 شهریور 98 فرم مذکور را به همراه مدارک مربوطه به ایمیل  pourmohebbati@yahoo.com
ارسال نمایید

ضمنا تاکید مینماید فایل مذکور حتما بصورت سیستمی تکمیل گردد و ارسال آن به صورت فایل فشرده باشد.

لازم به ذکر است امکان همکاری و پرداخت حق التدریس منوط به طی مراحل فوق خواهد بود.