اطلاعیه منوی دریافت ابلاغ

تاریخ انتشار: 1398-02-24 09:14:37

استاد محترم: ضمن سپاسگزاری از زحمات متحمله در طی نیمسال تحصیلی، توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب می­نماییم.

با توجه به زمانبر بودن خدمات آموزشی (نظیر تکثیر و ...)، می بایست سوالات خود را به پیوست فرم نحوه تکثیر و آماده سازی سوال، یک هفته قبل از تاریخ برگزاری امتحان مندرج در ابلاغ دریافتی به یکی از طرق زیر تحویل نمایید؛ بدیهی است در صورت عدم تحویل به موقع سوال، این اداره از ارائه خدمات لازم معذور و مسئولیت تکثیر و سایر خدمات لازم  به عهده همکار محترم خواهد بود.

الف) نحوه تحویل سوال

ا- تحویل حضوری به آقای موسوی نژاد مستقر در اداره آموزش

2-  تحویل به مدیر گروه مربوطه

3-  ارسال از طریق  ایمیل به آدرس smamortezazadeh@tvu.ac.ir  

تذکرات مهم:

1-      با توجه به حفظ و صیانت از سوالات و نظم  برگزاری امتحانات ، مستدعی است سوالات خود را  در سر برگ مربوطه که در قالب فایل word قابل دریافت خواهد بود تایپ نموده و در آخر با فرمت pdf به طرق ذکر شده تحویل نمایید.

2-     با توجه به اهمیت نحوه تکثیر و آماده سازی سوال، مستدعی است فرم مربوطه را دریافت و پس از تکمیل به همراه فایل سوال، تحویل نمایید.

3-     در صورت ارسال از طریق ایمیل، ضمن تماس با آقای موسوی نژاد با شماره تلفن های  35242061 09156611789 از رسیدن سوال خود اطمینان حاصل نمایید.

ب) حضور در جلسه امتحان:

با توجه به اهمیت برگزاری منظم امتحانات و رعایت حقوق دانشجویی، حضور جنابعالی نیم ساعت قبل از برگزاری امتحان موجب امتنان خواهد بود.

تذکر مهم: در صورت عدم امکان حضور، ضمن هماهنگی لازم با اداره آموزش نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نمایید. لازم به تذکر است مسئولیت بروز اختلال به دلیل عدم حضور در جلسه امتحان، متوجه شخص جنابعالی خواهد بود.

 دریافت سربرگ امتحانات 

 دریافت فرم نحوه تکثیر

دریافت ابلاغ امتحانات