امروز 1399/04/21

پیام مشاور

تاریخ انتشار: 1397-12-23 10:10:41
۲۰ تکنیک مدیریت فرصت‌ها قبل، حین و پس از امتحان


ویژگی‌هایی که مانع رفتارهای مثبت در افراد می‌شود.

طرح خداقوت:این طرح در جهت مشاوره تخصصی باهدف حمایت روانی واجتماعی ومرتفع نمودن مشکلات دانشجویان دربازه  امتحانات توسط مشاور،اساتید وهمکاران حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکده ثامن الحجج (ع) انجام شد .