پیام مشاور

تاریخ انتشار: 1397-12-23 10:10:41
حالا که به روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ نزدیک می شویم خوب است کمی آرام بگیریم و مروری کنیم بر آنچه بر ما گذشـــته است. آنچه باید انجام می شد و شد آنچه باید انجام می شد و نشد. درس هایی که این سال به ما ارزانی داشت به خود یادآوری کنیم و به کارشان بگیریم. اصلا بیایید از ده سال یا پنج سال پیش شروع کنیم و ببینیم در هر سالش چه درس ها و دستاوردهایی پنهان است .  
روی کاغذ بنویســـیم و مرورشان کنیم. حتما تجربه های ارزشمندی هستند و آسان به دست نیامده اند. ببینیم آیا این درس ها را در زندگی به کار بسته ایم یا فقط به خاطر  
به مناسبت نوروز یا به خاطره سپرده ایم. بیایید خود را ملزم کنیم که هر ســـال از درس های گذشته یاد بگیریم و تغییراتی حتی کوچک در خودمان ایجاد کنیم. بیایید درجا نزنیم و در جهت بهتر شدن با خودمان عهد ببندیم. بیایید با افکاری معتدل تغییرات را آغاز و به استقبال جشن اعتدال برویم: 
از کاه کوه نسازیم. 
پیش بینی ناپذیر بودن زندگی را بپذیریم. 
به روابط انسانی و تک تک انسان ها بها دهیم. 
خودمان برای شادی خود تلاش کنیم. 
مراقب کلمات و رفتار خود باشـــیم و موجب آزار دیگران نشویم. 
از اشتباهات خود و دیگران بیاموزیم و از قضاوت و سرزنش دست برداریم.
در مسیر بخشیدن دیگران گام برداریم. 
قدردان داشته های زندگی مان باشیم. 
پشتکار و استمرار را جزئی از شخصیت خود سازیم. 
به گونه ای زندگی کنیم که پربار و موثر باشیم. 
عادت های سالمی در زندگی خود ایجاد کنیم. 
سبک زندگی سالم داشته باشیم.  
با طبیعت همراه باشیم. 
ورزش کنیم. 
معنویت را در زندگی خود جاری سازیم. 
بیایید شعار ندهیم عمل کنیم.

بخشی از پیام مشاور اسفند ماه