قابل توجه کلیه دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه

تاریخ انتشار: 1397-11-03 11:15:43
دانشجویان گرامی فرم امتیاز بندی را تا چهارشنبه 17 بهمن 97  به امور دانشجویی تحویل نمایند . 
در غیر این صورت هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد
جهت پذیرش در خوابگاه در ترم نیمسال دوم97 ضمن اخذ و تکمیل فرم امتیاز بندی از سایت دانشکده ( دریافت کنید ) با ارائه مدارک مستند به اداره امور دانشجویان مراجعه نمایید .

 مدارک مورد نیاز :

دوقطعه عکس جدید   3*4

دو برگ تصویر شناسنامه

دوبرگ تصویر کارت ملی

افتتاح حساب در بانک تجارت و ارائه شماره کارت و شماره حساب به دانشکده

 

*ضمنا دانشجویان ترم یک از تکمیل فرم امتیاز بندی معاف می باشند *