اطلاعیه مهم رزرو ناهار

تاریخ انتشار: 1397-09-17 10:01:59

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید گرامی

جهت رزرو ناهار 72 ساعت قبل از دریافت خدمات اقدام نمایید .


دریافت راهنمای سیستم جدید اتوماسیون رزرو غدا

اتوماسیون تغذیه  - کلیک کنید