اطلاعیه مهم رزرو ناهار

تاریخ انتشار: 1398-07-05 10:01:59

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید گرامی

جهت رزرو ناهار 48 ساعت قبل از دریافت خدمات اقدام نمایید .

دریافت راهنمای سیستم جدید اتوماسیون رزرو غدا

ورود به پرتال اتوماسیون تغذیه  - کلیک کنید

اطلاعیه مهم رزرو غذا 

قابل توجه دانشجویان گرامی

منوی غذایی بعضی از روزها دو نوع غذا می باشد که در صورت تمایل میتوانید یکی را انتحاب کنید. .