اطلاعیه مهم انتخاب واحد کارآموزی و پروژه

تاریخ انتشار: 1397-08-14 15:06:35
دانشجویان گرامی جهت آگاهی از شرایط ، زمانبندی و نحوه انتخاب واحد کارآموزی و پروژه 
برای نیمسال 972 به کانال اطلاع رسانی اداره آموزش در پیام رسان سروش به نشانی
SAMENTC@
مراجعه نمایید.