سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج(ع) مشهد منصوب شد.

تاریخ انتشار: 1397-07-18 08:44:03

طی حکمی از سوی دکترصالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور جناب آقای محمد نصیری به عنوان سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج(ع) مشهد مقدس منصوب شد.

در مراسمی که شنبه ۱۴مهرماه 97 با حضورجمعی از مسئولین دانشکده ها و آموزشکده های فنی مشهد برگزارشد حکم انتصاب آقای محمد نصیری به عنوان سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج(ع) توسط ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی جناب آقای دکترحداد به وی ابلاغ شد.

گفتنی است آقای محمدنصیری عضو هیئت علمی، فنی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی و پیش از این دبیر فرهنگی و نماینده معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده فنی شهید منتظری  و دانشکده  فنی ثامن الحجج (ع)  مشهد را در کارنامه ی کاری خود دارد.