راهنمای رزرو اتوماسیون تغذیه

تاریخ انتشار: 1397-06-27 11:01:06
دانشجویان جهت استفاده از سلف آموزشکده باید غذای خود را رزرو کرده باشند..

مهم :: افزایش اعتبار ریالی جهت رزرو غذا فقط از طریق گزینه افزایش اعتبار اتوماسیون تغذیه قابل انجام است...

دریافت فایل راهنمای اتوماسیون تغذیه