مقام سومی مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان

تاریخ انتشار: 1397-06-11 10:22:19
تیم تنیس روی میز منطقه ۶ کشور (خراسان رضوی ) به  مقام سوم مسابقات
  المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه فنی و حرفه ای کشور دست یافت .


بازیکنان تیم خراسان رضوی . شهاب شفیعی وحمید رضا یزدانی اموزشکده ثامن الحجح مشهد
محمد رضا صافدل و رضا ابراهیمی اموزشکده شهید منتظری .
مربی تیم :حسن صافدل اموزشکده ثامن الحجج ع مشهد
سر پرست تیم جواد شاندیزی  اموزشکده ثامن الحجج ع مشهد