انتخابی تیم های ورزشی المپیاد کشوری

تاریخ انتشار: 1397-03-23 11:26:48قابل توجه دانشجویان ورزشکار رشته های فوتسال ، والیبال ، تنیس روی میز ،
کشتی آزاد و فرنگی و تکواندو 
دانشجویانی که در سطح استانی و کشوری دارای مقام می باشند جهت انجام مراحل انتخاب واعزام در اسرع وقت به اداره تربیت بدنی مراجعه نمایند.