قابل توجه کلیه دانشجویان بدهکار مالی

تاریخ انتشار: 1397-02-10 11:51:25

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم که دارای بدهی شهریه می باشند می رساند حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم97-96 فرصت دارند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت امکان دسترسی به کارت ورود به جلسه را نداشته و از حضور نامبردگان در جلسه امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد.

  طریقه پرداخت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزشی ناد قسمت  ثبت نام دروس دانشجو-مدیریت مالی نیمسالهای تحصیلی دانشجو-گزینه پرداخت  الکترونیکی دانشجویان امکان پذیر می باشد.