اطلاعیه مهم تغییر در برنامه امتحانات پایان ترم بهمن 95

تاریخ انتشار: 1396-03-20 12:55:13

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‏رساند به دلیل همزمانی امتحانات پایان ترم با لیالی قدر، جهت بهره‏مندی بیشتر از برکات این ایام، تغییرات زیر در برنامه امتحانات انجام پذیرفت:

 

1- کلیه امتحانات روز چهارشنبه 24/3/96  عیناً به روز سه شنبه 30/3/96 منتقل شد.

2-کلیه امتحانات روز یک شنبه 28/3/96  عیناً به روز چهار شنبه 31/3/96 منتقل شد.