قابل توجه دانشجویان متقاضی درخواست وام و فارغ التحصیل

تاریخ انتشار: 1396-03-06 10:29:49

**** دانشجویان گرامی که در ترم اول وام از صندوق رفاه دریافت نموده اند جهت اخذ وام در ترم های باقیمانده موظف به معرفی یک ضامن ( کارمند رسمی یا بازنشسته ) و تنظیم در یکی از دفتر اسناد رسمی کشور می باشد.

 ***********

**** کلیه دانشجویان گرامی که تاکنون از صندوق رفاه دانشجویی وام دریافت نموده اند و فارغ التحصیل گردیده اند جهت دریافت دفترچه اقساط خود به سایت صندوق رفاه قسمت پورتال دانشجویی مراجعه نمایند.

شیوه اجرا : 

پورتال دانشجویی ورود به فاز 2 کدملی با خط فاصله رمز عبور همان کدملی حاصل جمع دوعدد داده شده -