آخرین مهلت تسویه حساب دانشجویان بدهکار

تاریخ انتشار: 1396-02-17 11:35:31
به اطلاع دانشجویان دور شبانه و بدهکار میرساند جهت تسویه بدهی شهریه تا تاریخ 96/02/31
اقدام نمائید. بدیهی است عواقب عدم تسویه حساب شهریه بعهده دانشجو خواهد بود