اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی بهمن 95

تاریخ انتشار: 1395-09-30 13:16:44

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتخاب واحد درس کارآموزی در نیمسال دوم سال تحصیلی96- 95

 


دانشجویان گرامی قبل از انتخاب درس کارآموزی لازم است نکات ذیل  را با دقت مطالعه نموده،  سپس اقدام به انتخاب واحد درس کارآموزی نمایید.

الف :شرایط انتخاب درس کارآموزی:

1- گذراندن دروس به میزان حداقل دو نیمسال تحصیلی؛ به عبارت دیگر دانشجو می بایست حداقل پنجاه درصد دروس مصوب رشته خود را گذرانده باشد.

2-امکان حضور حداقل سه روزکاری ( به جز جمعه ها) در محل کارآموزی به میزان حداقل 6 و حداکثر 8 ساعت در روز

تبصره1: دانشجوی ترم آخر ( دانشجویی که تمام واحدهای باقی مانده را انتخاب کرده باشد) می تواند با نظر مدیر گروه مربوطه حداقل 2 روز در هفته در محل کارآموزی حضور پیدا نماید و در صورت عدم اتمام کارآموزی، با استفاده از تبصره 2 ماده 16 آیین نامه آموزشی و تکمیل فرم مربوطه و تحویل آن به اداره آموزش، حداکثر 45 روز پس از اتمام امتحانات پایان ترم فرصت خواهد داشت تا نسبت به اتمام دوره کارآموزی و ثبت نمره آن اقدام نماید.

تبصره2: دانشجویی که با انتخاب کلیه واحدهای باقی مانده می خواهد از مزایای ترم آخر بودن استفاده نماید ( بی تأثیر شدن مشروطی ، عدم رعایت پیشنیاز و انتخاب دروس تا  سقف24 واحد) در صورتی که فرصتی برای حضور در محل کارآموزی ندارد می تواند با استفاده از موضوع تبصره 2 ماده 16 آیین نامه آموزشی نسبت به انتخاب درس کارآموزی اقدام نماید؛ این قبیل دانشجویان توجه داشته باشند که می بایست پس از اتمام امتحانات پایان نیمسال بلافاصله نسبت به شروع کارآموزی اقدام نمایند ولذا قبل از شروع امتحانات بایستی نسبت به جایابی و انجام مراحل صدور معرفی نامه اقدام نمایند.

3- نمره درس کارآموزی می بایست حداکثر تا ده روز بعد از آخرین روز امتحانات پایانی نیمسال در سیستم آموزش ثبت شده باشد لذا  دانشجو موظف است تا پایان نیمسال تحصیلی، کارآموزی خود را به اتمام رسانده و دفترچه و گزارش مربوطه را پس از تایید استاد و مدیرگروه مربوطه به واحد ارتباط با صنعت تحویل نماید.

 


لازم است دانشجویان درصورت داشتن شرایط فوق ، برای انتخاب واحد کارآموزی مراحل زیر را انجام دهند.

 


 ب :مراحل انتخاب درس کارآموزی:

1-   مراجعه به سایت آموزشکده و مطالعه خلاصه آیین نامه اجرایی کارآموزی به منظور رعایت مقررات مربوطه .

2- دریافت دفترچه کارآموزیبه همراه فرم های مربوطه .

تذکر: موارد ذکر شده در بالا، در صفحه اصلی سایت در قسمت دریافت فایل ها و فرم­های وب سایت آموزشکده قرار داده شده است و دانشجو می تواند فرم های مورد نیاز خود را از این قسمتدریافت کند و نیاز به مراجعه به پرتال شخصی نمی باشد.

1-تکمیل فرم شماره 1 (فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی) و تحویل آن به واحد ارتباط با صنعت تا روز چهارشنبه مورخ 13/11/95

تذکر1: فرم شماره 1 به منظور تاییدیه پذیرش کارآموز توسط سرپرست محل کارآموزی و تایید محل کارآموزی توسط مدیر محترم گروه تهیه شده است لذا به دانشجویان عزیز توصیه می شود قبل از مراجعه به محل کارآموزی با مراجعه به مدیر گروه مربوطه از مورد تایید بودن محل کارآموزی اطمینان حاصل نمایند.

تذکر2: قبل از مراجعه به واحد ارتباط با صنعت جهت تحویل فرم شماره 1 ، پس از الصاق یک قطعه عکس 4 ×3 بر روی فرم مذکور  یک برگ تصویر از آن تهیه و به همراه فرم اصلی تحویل واحد ارتباط با صنعت نمایید.

2- دانشجو موظف است ضمن تکمیل فرم شماره 1 و انجام مراحل ذکر شده درس کارآموزی را مانند سایر دروس در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه انتخاب نماید.


تذکر: در صورتی که دانشجویی درس کارآموزی را بدون رعایت شرایط و مراحل ذکر شده در بالا انتخاب واحد نماید نمره درس مذکور در انتهای ترم صفر منظور خواهد شد و مسئولیت بروز مشکلات احتمالی بعدی نظیر مشروطی، متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

3-دانشجو موظف است پس از انتخاب واحد و انجام مراحل ذکر شده، جهت دریافت فرم شماره 2 (معرفی نامه به محل کارآموزی) از روز شنبه مورخ 16/11 الی چهارشنبه مورخ 20/11/1395 به دبیرخانه مرکز مراجعه نماید.


تذکر: مسئولیت حضور دانشجو در محل کارآموزی بدون دریافت معرفی نامه رسمی به عهده شخص دانشجو و سرپرست محل کارآموزی خواهد بود .

4- دانشجویانی که قصد گذراندن واحد کارآموزی در شهر دیگری به جز مشهد را دارند ، طبق بند 3-3  آیین­نامه کارآموزی (لزوم مرتبط بودن رشته مدرس با رشته مورد تقاضا )دانشجو فقط می تواند شهری را انتخاب نماید که آموزشکده ویا دانشکده وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای موجود درآن شهر ، رشته مورد نظر را داشته باشد و سپس با توجه به موافقت پذیرش از طرف آن مرکز ، نسبت به انجام مراحل مهمان شدن از طریق اداره خدمات آموزشی در زمان مقرر، اقدام نمایند .

5-    شروع کارآموزی از روز شنبه 23/11/95 خواهد بود و دانشجو موظف است مطابق روز و ساعات مندرج در فرم شماره 1 تا اتمام دوره به میزان ساعات ذکر شده در فرم معرفی نامه در محل کارآموزی حضور پیدا نماید و نسبت به تکمیل فرم شماره 3 (گزارش هفتگی) اقدام نماید و پس از اتمام دوره، ضمن تهیه گزارش نهایی (مطابق ماده 12 آیین نامه کارآموزی) و تکمیل فرم های شماره 5 و 6 توسط سرپرست محل کارآموزی نسبت به تحویل دفترچه و گزارش نهایی به مدرس مربوطه اقدام نماید.


تذکر مهم :

1- چنانچه پس از گذشت 15 روز از شروع دوره کارآموزی بازدید توسط مدرس کارآموزی انجام نگرفت دانشجو موظف است سریعاً موضوع را به امور کارآموزی آموزشکده اطلاع دهد.

2- به دلیل محدودیت زمانی ، انجام امور مربوط به انتخاب واحد کارآموزی خارج از محدوده های زمانی ذکر شده امکان  پذیر نمی باشد و به درخواست های قبل و بعد از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- با  توجه به عدم امکان  حذف درس کارآموزی پس از انتخاب و عدم امکان تغییر مکان کارآموزی پس از صدور معرفی نامه ؛ دانشجویان دقت لازم را در این خصوص داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.

 


تذکر: در بعضی از رشته ها که ممکن است کارآموز توسط سرپرست کارآموزی به محل دیگری به غیر از آدرس مندرج در فرم شماره 1 اعزام شود،  می بایست با استاد مربوطه هماهنگی لازم را انجام دهد در غیر این صورت و در صورت حضور استاد در محل کارآموزی و عدم حضور دانشجو، برای وی غیبت ثبت خواهد شد ودر صورت تکرار، نمره درس مذکور صفر منظور خواهد شد.

 

                       امور کارآموزی و ارتباط با صنعت  آموزشکده ثامن­الحجج (ع)-  29/09/95