اطلاعیه مهم جهت دانشجویان ورودی مهر95

تاریخ انتشار: 1395-09-15 09:50:04
به اطلاع میرساند از 25 دی ماه مبلغ چهارصدهزار ریال بابت هزینه های ثبت نام و بیمه درسیستم تغذیه بدهکارخواهیدشد.لذا مقتضی است پیش بینی لازم را جهت پرداخت مهیا نمایید.