اطلاعیه مهم بدهکاران به سیستم تغذیه

تاریخ انتشار: 1395-08-25 15:40:33

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند

از اول آذر ماه به کارت های بدهکار در سیستم تغذیه خدمات داده نمی شود .

لذا بدیهی است که در سیستم تغذیه هیچگونه بدهی نداشته باشید.