قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی ترم دوم و بالاتر

تاریخ انتشار: 1395-08-05 13:22:26
دانشجویانی که تاکنون نسبت به دریافت اصل مدرک دیپلم خود  از هنرستان و تحویل آن
به اداره آموزش اقدام ننموده اند هرچه سریعتر اقدام نمایند تا دچار مشکل نشوند.
ضمنا برای دریافت اصل مدرک از هنرستان لازم است بایستی از اداره آموزش مرکز
گواهی اشتغال به تحصیل دریافت نمایید.