معرفی ریاست دانشگاه

تاریخ انتشار: 0000-00-00 00:00:00
نام : حسین 
نام خانوادگی : سالارعابدی
واحد سازمانی : دانشکده و آموزشکده فنی ثامن الحجج(ع)مشهد
سمت :             رئیس دانشکده