اطلاعیه مهم نظام وظیفه

تاریخ انتشار: 1395-01-18 12:24:31

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

کلیه دانشجویان فاقد کارت پایان­خدمت و یا کارت معافیت از نظام وظیفه  موظفند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام ( به لحاظ ماه) نسبت به دریافت معافیت تحصیلی از نظام  وظیفه اقدام نمایند (( به عنوان مثال دانشجویی که متولد 15/2/1377 است از 1/2/1395 مشمول محسوب می شود و باید نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدام نماید)) لذا این قبیل دانشجویان با در دست داشتن : 1- برگ اعلام فراغت از تحصیل (قابل دریافت از محل تحصیل قبلی) 2- برگ درخواست معافیت تحصیلی (قابل دریافت از قسمت فایل ها و فرم ها ی سایت مرکز) 3- یک قطعه عکس تمام رخ 4 × 3 گرفته شده در سال جاری ؛ در اسرع وقت به اداره آموزش مراجعه نمایند ؛ لازم به ذکر است معافیت تحصیلی از سوی  حوزه نظام وظیفه تا تاریخ مشخصی صادر می شود لذا دانشجویانی که مهلت معافیت آنان برابر برگ معافیت تحصیلی صادر شده از طرف حوزه به اتمام رسیده است نیز می بایست جهت تمدید معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند.

تذکرات مهم:

1-اقدام در خصوص دریافت معافیت تحصیلی از سوی دانشجو از اقدامات مهم محسوب می شود و عواقب عدم اقدام به موقع متوجه شخص دانشجو خواهد بود و این اداره در این خصوص پاسخگو نخواهد بود.

2-دانشجویان دارای معافیت تحصیلی می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 تصویر برگ اعلام وضعیت نظام وظیفه خود را  دریافت و از آخرین وضعیت معافیت تحصیلی خود مطلع گردند.