مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه موقت دوره کاردانی

تاریخ انتشار: 1394-07-22 11:32:34

 

مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه موقت دوره کاردانی


1 – اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و کپی از پشت و روی آن

2 – مدرکی از نظام وظیفه مبنی نداشتن غیبت دفترچه

3 – نامه اشتغال به تحصیل از دانشگاه یا مراکز آموزشی (دانشجو در حال تحصیل می باشد )

مدارک لازم برای گرفتن اصل دانشنامه دوره کاردانی 

1 – عودت گواهینامه موقت دوره کاردانی

2 – ارائه اصل مدرک دوره متوسطه و کپی ازآن

3 – ارائه کارت پایان خدمت و کپی از پشت و روی آن

4 – ارئه فرم تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان (در صورت داشتن وام)

5 - جهت فارغ التحصیلان روزانه ارائه یکی از موارد ذیل الزامی است.

الف- حکم کارگزینی جهت کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی دولت.   

ب- ارائه سابقه بیمه اعم از کارفرما یا خویش فرما.(به مدت زمان تحصیل )مورد تایید سازمان تامین اجتماعی.

ج- ارائه پروانه کسب ویا قرارداد انجام کار معتبر.یا آگهی تاسیس شرکت به نام فرد.

د- پرداخت هزینه تحصیل به حساب خزانه دولت.(جهت محاسبه به امور دانش آموختگان مراجعه گردد)