امروز 1400/05/12

چک لیست ارزیابی دانشجویان


قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به شرایط پیش آمده به دلیل شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، این مرکز نیز همگام با سایر مراکز آموزش عالی آموزش های الکترونیکی را در قالب بر خط (ON line ) و برون خط (Off line ) در دستور کار خود قرار داد، لذا برای استفاده حداکثری برای تبدیل این تحدید به فرصت و ایجاد تغییرات موثر در این رویکرد جدید آموزشی، نظرات ارزنده شما عزیزان میتواند راهگشا و هدایت گر ما باشد؛ بنابراین کلیه دانشجویان لازم است با مراجعه به منوی درج شده در سایت مرکز با عنوانچک لیست ارزیابی دانشجویانموارد خواسته شده را در اسرع وقت تکمیل نمایید. 

آیا از چگونگی اطلاع رسانی در مورد آموزش مجازی و کلاس ها رضایت دارید؟ *

آیا در سایت دانشکده/ آموزشکده صفحات آموزش مجازی آنلاین(برخط) و آفلاین (برون خط) ایجاد شده است؟ *

آیا امکان ارتباط دو طرفه با استاد وجود دارد؟ *

آیا آموزش مجازی ارائه شده انتظارات شما را از نظر یادگیری برآورده می سازد؟ *

آیا آموزش مجازی امکان برقراری تعامل و ارتباط بین دانشجویان کلاس را بوجود آورده است؟ *

آیا از میزان ساعت ارائه دروس مجازی و نحوه ارائه ساعت و روزهای هفته رضایت دارید؟ *

آیا در این نوع آموزش مجازی مدرس ارزیابی دقیقی از دانشجویان بعمل می آورد؟ *

آیا این نوع آموزش مجازی از کیفیت مناسبی برخوردار است؟ *

آیا مطالب ارائه شده با سرفصل های درسی انطباق و همخوانی دارد؟ *

آیا به سهولت می توانید به اینترنت و بسترهای آموزش مجازی دسترسی داشته باشید؟ *

آیا برنامه کلاس های آموزش مجازی لینک های مرتبط در وب سایت دانشکده/ آموزشکده بارگزاری و قابل مشاهده است؟ *

آیا زیرساخت های آموزش آنلاین(برخط) و آفلاین(برون خط) فراهم است و از این نظر با مشکل دسترسی مواجه نمی باشید؟ *

آیا از نحوه آموزش و تاثیرگذاری آن بر فرایند یادگیری و منابع معرفی شده توسط مدرسین رضایت دارید؟ *

آیا از سطح کیفیت علمی آموزش مجازی دروس رضایت دارید؟ *

آیا از کیفیت ارائه محتوای آموزشی به صورت، دیداری، شنیداری محتوای آموزشی برخط(آن لاین) و برون خط(آفلاین) رضایت دارید؟ *

آیا از نحوه ارائه مطالب از ساده به پیچیده و انسجام بین مطالب رضایت دارید؟ *

آیا در این نوع آموزش از عناصر کمک آموزشی از قبیل تصاویر، گرافها، جداول، نمودارها، نقشه ها، و... در فرایند آموزش استفاده شده است؟ *

آیا مدرس امکان کنترل کلاس و ارائه بازخورد لازم در زمان مناسب مطالب ارائه شده را دارد؟ *

آیا از شرکت در کلاس های آنلاین(برخط) و آفلاین(برون خط) استقبال می شود؟ *

آیا از سامانه الکترونیکی دانشگاه(سمیاد) رضایت دارید؟ *