سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج(ع) مشهد منصوب شد.

statics


پیوند ها

دانشگاه فنی و حرفه ای
سامانه خدمات آموزشی
کانال اطلاع رسانی