بازدیدجناب آقای دکتر زنگنه معاونت محترم پژوهش و فن اوری دانشگاه فنی وحرفه ای کشور و اقای مهندس اسکندری معاون پژهش و فن اوری استان همزمان با هفته پژوهش و فناوری ازدانشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج(ع)
بازدید شهردار منطقه ۱۲ مشهداز دانشکده فنی ثامن الحجج (ع) مشهد
جلسه مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای

statics


پیوند ها

دانشگاه فنی و حرفه ای
سامانه خدمات آموزشی
کانال اطلاع رسانی