بسيجي چکيده عشق است و نماد غيرت. سمبل تعصب است و پاسدار مکتب
بسيج يعني شجاع و با صلابت
هميشه در خط ناب ولايت
به هنگام بروز فتنه باشد
بصير و هوشمند و با درايت
بسيج شجره طيبّه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه‌هاي آن بوي بهار وصل و طراوات تعيين و حديث عشق مي‌دهد

پیوند ها

دانشگاه فنی و حرفه ای
سامانه خدمات آموزشی
دیدگاه
بسیج دانشجویی دانشکده